Aptech Computer Education ®
banner image

Mẫu đơn tư vấn học tập

Bạn cần tư vấn? Hãy điền vào mẫu dưới đây

Tôi muốn học ở trung tâm Aptech tạiBằng việc nộp đơn này, tôi đồng ý nhận thông tin tư
vấn về chương trình thông qua điện thoại và email.

xin vui lòng chờ đợi...

Là một trong những học viện đào tạo công nghệ thông tin tốt nhất thế giới, Aptech đã cung cấp những khóa học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo mang đến cho học viên một nền tảng vững chắc để khởi đầu sự nghiệp của mình. Các khóa học này được thiết kế cho sinh viên cao đẳng, đại học với chương trình học bao hàm những kiến thức căn bản về khoa học máy tính đến những công nghệ mới nhất về lập trình.

Bạn có thể làm việc trong ngành công nghệ thông tin với nhiều lĩnh vực như:

  • Kỹ sư phần mềm
  • Chuyên viên CNTT
  • Chuyên viên phân tích mạng
  • Lập trình viên
  • Phát triển ứng dụng
  • Thiết kế và phát triển web

 

Copyright © 2014 Aptech Ltd. All rights reserved.